Iršaj 9

Narozen: 6. 6. 2005

Otec: 797 Igilik po Igrivyj 98

Matka: 5616 Dada 52 po 667 Dilbar

Odkaz na rodokmen

Potomci:

  • Igor, 10. 5. 2023, Matka: Ornela po 736 Azimut
  • Iodeta, 11. 10. 2023, Matka: Osika po 736 Azimut
  • Ikaro 1, 9. 4. 2024, Matka: Darja 2 po 736 Azimut
  • Indigo 2, 22. 4. 2024, Matka: Omega po 736 Azimut